Dnevnik

Objavljujemo fragmente iz vaših i naših dnevnika, i nekih poznatih ljudi kada su imali godina kao mi.