Šta se priča po Evropi: Dil or no dil

Kenan Sadović se prošli mjesec u Sarajevo vratio sa stažiranja u Evropskom parlamentu u Briselu. Za Rernu piše o temi o kojoj je pričao cijeli Brisel: Brexit.


Kada god bih na ulicama Brisela, ili u Parlamentu, učestvovao u bilo kakvom razgovoru, znao sam kako će on teći: u nekom ćemo se trenutku, naime, sigurno dotaći fenomena Brexita. Brexit je postao tako čest u svakodnevnom govoru da se termin počeo koristiti i van političkog konteksta – svrstali smo ga u neki savremeni rječnik, ili, kao što bi anglofoni rekli, in the parlance of our times. Brexit, hoću ali neću, dramatično i haotično, dugo je vremena počivao na principu – riješit ćemo to u hodu.

U hodu se do sada malo toga riješilo. Da bismo posložili sve elemente koji su doveli do trenutne nemogućnosti činjeničnog stanja koje Brexit jeste, možemo krenuti od početka. Posebno je zanimljivo to učiniti iz perspektive nas u BiH, u čijoj svakodnevnici za Brexit rijetko da ima mjesta. Međutim, neozbiljno bi bilo propustiti ovaj događaj koji oštećuje EU, zajednicu čiji dio bi Bosna i Hercegovina nekada, u hodu, trebala postati. Bolje da počnemo ranije nego kasnije sa lekcijama koje će pratiti Evropsku Uniju i budućnost kontinenta.

Spletom okolnosti, dijelio sam kancelariju sa Britancima i Ircima koji su bili preplavljeni problemima i opterećeni sudbonosnim rokom dvanaestog aprila, pomjerenog od kraja marta. Kada god bi premijerka May nešto rekla, skupile bi se glave da raspravljaju. Teško da se može sagledati svaki scenario, sve implikacije ovog događaja.

Znamo da je 51.9% ljudi glasalo da Velika Britanija izađe iz Evropske Unije. Postotak ljudi koji su stariji od 65 a izašli su na referendum je iznosio 90%. Sa druge strane, oni koji će najviše biti pogođeni ovim pitanjem, 64% mladih od 18 do 24 godine je odlučilo da učestvuje u ovoj vježbi demokratije. Ukupno je 72.2% populacije izašlo da glasa na taj dan.

Trećina jedne države i više od trećine omladine je odlučilo da prepusti svoj glas drugima, bez obzira na političke preference. Svejedno je za koga glasate, poražavajući podatak je upravo to da milioni ljudi nisu smatrali da je bitno reći nešto o svojoj budućnosti, svojih porodica, prijatelja i sunarodnjaka. Ta nezainteresiranost izborima i sličnim političkim pitanjima je Bosni i Hercegovini i Velikoj Britaniji velika sličnost. Ipak, izlaznost na našim izborima je mnogo lošija. Uz to, mladi više izlaze van Bosne i Hercegovine nego što ostaju da u njoj (ne) glasaju.

Osim što je Brexit izuzetno skup podvig, koji za sobom vuče nesigurnosti i pad nekada veoma snažne valute, funte, pojavio se i drugi problem. Brain drain, odliv mozgova, iseljavanje mladih ili kako ga god želite nazvati, postaje problem i Velike Britanije. Mladi su u panici i nesigurni su u budućnost, državljani EU se manje upisuju na njihove Univerzitete, oni koji su na otoku ga žele napustiti. Ti isti mladi sada tragaju za tetkama ili rođacima u Irskoj te se veliki broj njih prijavljuje za irsko državljanstvo. Zvuči poznato.

A šta Britanci i Irci misle o tome svemu? Meni se tokom mog stažiranja učinilo sljedeće: Britanci su zabrinuti, dok Irci čekaju svoj trenutak da se politički obračunaju, ovaj put uz podršku Evropske Unije. Britanci traže pretke iz Irske, kopaju za bilateralnim sporazumima ne bi li dobili čak i dvojno državljanstvo. Opet zvuči poznato.

Irska pozicija je opterećena time šta će se desiti sa sjeverom njihovog ostrva. Većina ih vidi Brexit kao idealnu priliku da ubrzaju proces ujedinjena Irske. Teško da je iko iznenađen tim ishodom i ambicijom budući da njihova granica služi kako Velika Britanija ne bi u potpunosti izgubila kontrolu nad svojim prvim susjedima. Pitanje njihove potpune nezavisnosti je i pitanje postojanja Sjeverne Irske. Da li će se stvarati fizička granica, da li će Sjeverna Irska ostati dio jedinstvenog europskog tržišta, šta je sa carinama i pasoškim kontrolama, su pitanja na koja odgovori još nisu pronađeni.

I tako, dok se u Londonu i Briselu dogovaraju, cijela Evropa podjednako strahuje i od odgovora i od njegovog izostanka. Deal or no deal, Velika Britanija će se pridružiti našem klubu, onoj zvjezdici koja fali u krugu. Bosanci i Britanci u kasnim dvadesetim će tako da se skupa guraju u znojavim redovima iznad kojih piše ALL PASSPORTS. Ali, sumnjam da će to dugo trajati. Mislim da za stanovnike i stanovnice Velike Britanije ništa neće biti mnogo drugačije u mističnom vremenu poslije Brexita.

 

 

22 Shares