Rerna, časopis za političko obrazovanje raje od 13 do 30 godina,

Obavezuje se da će:

 • Animirati mlade građane i građanke BiH koji žive u BiH ili vani da aktivnije promišljaju i sudjeluju u svakodnevnici BiH.

 

 • Razumijevati BiH kao utočište mirovnih tendencija na prostoru bivše Jugoslavije.

 

 • Biti glas onima koji ne vjeruju u čelični kavez imena Dayton i sve ono što on sa sobom donosi.

 

 • Djelovati kao tim srednjoškolki, studentica i njihovih kolega koji misle različito, ali inzistiraju na demokratiji i kulturi dijaloga.

 

 • Utemeljiti svoju komunikaciju u zdravom humoru i činjenicama.

 

 • Boriti se proaktivno, a ne reaktivno, protiv ponovno rastućih klerofašističkih tendencija u svim slojevima društva.

 

 • Učestvovati u političkom obrazovanju građana i građanki BiH kroz temeljito iščitavanje i razumijevanje vodećih filozofskih i političkih sadržaja.

 

 • Identificirati u historiji postdejtonske BiH svaki trenutak u kojem je ona pokazala svoj potencijal kao vodeća figura u izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije.

 

 • Ostati suzdržana od miješanja u ko-sa-kim-razgovara posla.

 

 • Poštovati BiH kao zemlju svih njenih naroda.

 

 • Biti mladi, rastući interdisciplinarni novinarski i akademski projekt te kao takav vremenom rasti sa svojom publikom.