Rosa Luxemburg je jedna od prvih žena na svijetu koja je bila studentica. Molila je svoje da je pošalju na studij i tri godine svoje srednje škole zagovarala i objašnjavala zašto bi to za nju bilo dobro. Srećom, roditelji su je razumjeli.

Jednom prilikom, sa svojih petnaest, pokucala je na vrata prve proleterske partije u Poljskoj, i time postala njihova najmlađa članica i još dugo ostala jedina žena koja joj je pristupila. U Cirihu, koji je u to vrijeme bio jedan od rijetkih gradova sa univerzitetom koji je prihvatao žene za studentice, izučavala je političke nauke, historiju srednjeg vijeka i ekonomiju. Sa 26 godina preselila se u Berlin.

Njena dobra drugarica Clara Zetkin, koju je upoznala dok je živjela u Berlinu i ona, borile su se da žene dobiju i pravo glasa na izborima. Rosa je bila veoma dobra drugarica sa mnogim internacionalistima te je bila aktivna u najstarijoj njemačkoj partiji – njemačkom SPD-u.

Rosa Luxemburg napisala je preko 500 političkih pamfleta, mnogo pisama različitim ljubavnicima, prijateljima i prijateljicama, redovno objavljivala članke i eseje, držala govore i predavanja, bila politička i ekonomska savjetnica rukovodstvu partije i aktivistica. Živjela je u skladu sa svojom političkom idejom i insistirala na tome da će se radnici i narod otuđiti od ideje socijaldemokratije bude li ona nastavila pružati preslab otpor novonastalim nacionalističkim opcijama.

Rosine jasno izražene ideje i njeni najveći strahovi su se i ostvarili. Nakon mnogih pokušaja, nju su ubili pripadnici policije. Njeno tijelo bačeno je u berlinski Landwehr kanal, a u Njemačkoj je uskoro potom na vlast došao Adolf Hitler.

Izvor: ova knjiga i štagod nam je palo pod ruku od Roze u posljednjih par godina. Javite se da vam pošaljemo!