Sa Radom o ZAVNOBIH-u

Pročitajte razgovor sa dvadesetpetogodišnjom Radom Vranješević, koja krasi naslovnicu Rerne za mjesec novembar. 


Rada opušteno sjedi na zidiću ispred kuće u kojoj za par sati po prvi put zasjeda ZAVNOBIH. Pored nje su direktor jedne gimnazije iz Mostara i Enver, student iz Kladnja. U par spretnih rečenica, Rada ih upućuje nazad u konferencijsku prostoriju i učtivo započinje razgovor sa nama.

ZAVNOBIH kuća i zidić.

Ova je 25-ogodišnjakinja do sada je prošla kroz mnogo toga: srednju je školu završila u Skopju, potom kratko radila u Beogradu pa se sa rastom Antifašističkog pokreta, kada je ona napunila 22, vratila u Banja Luku, gdje su je neki od kolega uhapsili i pokušavali zastrašiti nakon što je učestvovala u malim sindikalnim protestima u tom gradu. Kada je Drugi svjetski rat već divljao, u fašističkom koncentracionom kampu poginuo je njen momak, novinar Safet Filipović, a cijela joj je porodica deportirana iz Banja Luke u kojoj su tada živjeli. Rada je uspjela ilegalno opstati u Banja Luci zahvaljujući svojim vještinama, a i svojoj drugarici Vahidi Maglajlić. Vahida je Radu skrivala u svom stanu, a kada bi morale ići napolje i baviti se antifašističkim, tada ilegalnim aktivnostima, Rada i Vahida su pokrivale lice nikabom.

Danas je Rada jedna od četiri žene prisutne na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a. Jasno joj je da neće imati mnogo prostora na Svečanom zasjedanju koje započinje večeras u 7. Ali, kaže – moramo se boriti.

Sa Radom smo porazgovarali o njenom angažmanu u antifašističkoj borbi a i o ženama partizankama.

Kada smo je pitali o tome kako ona vidi poziciju žene u Bosni i Hercegovini, Rada je odlučno predstavila svoju viziju.

Kada ovaj teški period borbe protiv okupatora bude gotov, kaže, voljela bi da u ustavu naše zemlje stoji: “Žene su ravnopravne sa muškarcima u svim područjima državnog, privrednog i društveno-političkog života (…) Za jednak rad žene imaju pravo na jednaku platu kao i muškarci i uživaju posebnu zaštitu u radnom odnosu. Država naročito štiti interese majke i djeteta osnivanjem porodilišta, dječijih domova i obdaništa i pravo majke na plaćeni dopust prije i poslije porođaja.” 

A Rado, šta ćemo do tada, upitasmo je.

“Žene Bosne i Hercegovine, uzevši značajno učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi, postale su čvrst oslonac narodno-oslobodilačkog pokreta. Zajedno sa svojim drugovima, žene će se i nadalje boriti protiv okupatora i njegovih slugu, a sutra, poslije oslobođenja naše zemlje, one će uložiti sve svoje snage u izgradnju sretne budućnosti naše Bosne i Hercegovine u okviru federativne Jugoslavije. Ni žene neće dozvoliti da se u našu domovinu povrati staro stanje koje želi da ponovo zavede izdajnička vlada u Kairu i njezin kralj Petar. Žene na ovoj istorijskoj skupštini obećaju da će i u buduće davati od sebe sve da se približi čas konačnog narodnog oslobođenja” – rekla nam je.

Htjeli smo je upitati još nešto o kralju Petru i Kairu, jer o tome ništa nismo znale, ali nas je prekinula. Cure, izvinite, drago mi je bilo, ali eno ih sjedaju, moram da ugrabim sebi dobro mjesto unutra. Ovo što sam vama rekla ću reći i delegatima na Svečanom zasjedanju pa nemojte do sutra ništa objaviti, namignula nam je i nestala u unutrašnjost neugledne ZAVNOBIH kućice, danas nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Zabavljeni mnoštvom delegata, čak njih 274, koji su pristizali u kućicu u Mrkonjić Gradu dok je temperatura padala ispod nule, Radu više nismo uspjeli sresti. Svoj je mladi život završila sljedeće godine u borbi kraj grada Drvara. Rada je poslije proglašena za jednu od narodnih junakinja Jugoslavije.


Izvori citata: ustav Jugoslavije i zapisnik sa Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a

Odakle nam činjenice o Radi i ZAVNOBIHu? Sa Arhiva Antifašistički Front Žena i sa mnoštva drugih linkova koje rado dijelimo: na primjer, ovaj, ovaj i ovaj

Je li sve u ovom intervjuu izmišljeno: izmišljeno je da je Rada sjedila na zidiću, da nam je namignula, da je pričala s nama o tome kako mora ugrabiti dobro mjesto i izmišljeno je da smo mi bile tamo da pričamo s njom. Sve ostalo je istina iz gore navedenih izvora. 

0 Shares