Samo činjenice

1. ZAVNOBIH

Godišnjicu ovog zasjedanja slavimo kao Dan državnosti. Njime je uspostavljeno da je Bosna i Hercegovina država svih njenih naroda, Srba, Muslimana i Hrvata i ravnopravna federalna jedinica Jugoslavije. Zasjedanje se održalo se u Mrkonjić Gradu i u njemu su oficijelno učestvovale 4 žene i 243 muškarca. U Mrkonjić Gradu još uvijek postoji kuća u kojoj je održan ZAVNOBIH. Iako je ona nacionalni spomenik BIH, u lošem je stanju. samo činjenice

2. ZAVNOBIH

Desio se u ljeto 1944 u Sanskom Mostu i tu je ZAVNOBIH ozvaničen kao vrhovno zakonodavno vijeće u BIH, i u ovu su federalnu jedinicu donesena neka ljudska prava. Iako je i u Sanskom Mostu kuća gdje je ZAVNOBIH zasjedao, takozvani Sokolski dom, proglašena nacionalnim spomenikom, ona danas nije otvorena za posjete.

3. ZAVNOBIH

Održan je u septembru, u vrijeme završetka Drugog svjetskog rata u Sarajevu koje je osamnaest dana prije oslobođeno od fašista i od tada taj dan slavi kao Dan grada i dodjeljuje Šestoaprilsku nagradu za počasne stanovnike tog grada. Ovo zasjedanje je bilo posljednje u kojem su se dogovorili detalji oko toga kako će Bosna i Hercegovina dalje funkcionisati kao nezavisan dio Jugoslavije jednak svim drugim nezavisnim dijelovima Jugoslavije.

0 Shares