Zašto nam je važan ZAVNOBIH?

Na tri sastanka koja je ZAVNOBIH održao, dogovoreno je i postignuto sljedeće:

  • Bosna i Hercegovina je postala država (zato 25. novembar slavimo kao Dan državnosti)
  • Bosna i Hercegovina postala je jednakopravna članica Jugoslavije
  • Napravljen je prvi dokument koji sadržajem nagovještava Ustav BIH, po kojem su svi narodi BIH jednaki.
  • Napravljeni su prvi koraci ka osnivanju Narodne skupštine BIH, pa potom Narodne vlade BIH, kako se zvao vrh naše države za vrijeme Jugoslavije

Na temelju odluka donešenih na tri zasjedanja oblikovan je društveni i politički život BiH u periodu poslije Drugog svjetkog rata, ali i kasnije, nakon formiranja samostalnih država.

0 Shares